KINDEREN

Fijn motorische vaardigheden
Is hanteren van fijnmotorisch (spel) materiaal moeilijk? of heb je bijvoorbeeld moeite met het sluiten van knoopjes? Wij helpen door fijnmotorische vaardigheden te trainen

Schoolse vaardigheden
Zoals tekenen, vouwen, knippen en plakken, zijn belangrijk om later te kunnen leren schrijven. Vind je dit lastig? De kinderergotherapeut oefent samen met jou en kent slimme trucjes!

Problemen dagelijkse handelingen kinderen
Denk hierbij aan zelfredzaamheid bij eten, baden, aankleden, fietsen of veters strikken. De ergotherapeut kan ondersteunen in het aanleren van dagelijkse vaardigheden en/of kan tips geven voor hulpmiddelen.

Hulpmiddelen en voorzieningen
Zelfstandigheid vergroten met een hulpmiddel? Denk hierbij aan de aanschaf van aangepast schoolmeubilair, het gebruik van een laptop, een zit- lig- of tilvoorzieningen. De kinderergotherapeut adviseert welk hulpmiddel het beste past bij (de situatie van) uw kind en helpt u met de aanvraag en het verdere gebruik.

Planmatig werken/Taak-werkhouding
Wat heb jij nodig om een taak die je gegeven is te volbrengen? Heb je aandacht nodig voor bv. het starten van een taak of juist doorwerken? We kunnen jou vaardigheden aanleren om zelfstandig een taak te volbrengen thuis of op school.

Concentratie en alertheid:
Wat als uitleg van een opdracht langs je heen gaat of wanneer je snel afgeleid bent door de geluiden uit de omgeving? De ergotherapeut onderzoekt en adviseert, met als doel de concentratie en alertheid te verbeteren.