Bent u verhinderd?
Laat dit ons dan 24 uur van te voren weten!

Vergoeding ergotherapie

Basisverzekering

Ergotherapie zit in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Per kalenderjaar wordt maximaal 10 uur vergoed. JIPA is gecontracteerd bij bijna alle zorgverzekeraars. Echter wanneer er geen contract is tussen uw zorgverzekeraar en de behandeld ergotherapeut kan het voorkomen dat een deel van de behandeling vergoed wordt. Vraag dit na bij uw zorgverzekering en ergotherapeut. U bent als cliënt zelf verantwoordelijk om de uren bij te houden zodat u weet wanneer het maximaal aantal uren is bereikt.

Eigen risico

De ziektekostenverzekeraar hanteert voor de basisverzekering een eigen risico. De hoogte van het eigen risico kunt u bij uw ziektekostenverzekeraar opvragen.

Aanvullende verzekering

Bent u aanvullend verzekerd, dan heeft u in sommige gevallen recht op meer dan 10 uur behandeling. Of dit voor uw aanvullende verzekering ook geldt, kunt u navragen bij uw zorgverzekering.

De tarieven voor ergotherapie zijn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     – Extramurale ergotherapie behandeling: €15,15,- per kwartier                                                                                                                                                                                                                                                          – Aan huis toeslag: €20,53,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      De tarieven kunnen variëren per zorgverzekeraar.

* Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij het eerste contact is de verwijzing van de huisarts / specialist en uw identiteitskaart/ paspoort en/of uw verzekeringspas nodig.

Directe toegankelijkheid

Ergotherapie is bij alle zorgverzekeraars direct toegankelijk; u heeft dan geen verwijzing nodig.  Voorafgaand aan een behandeling wordt een gestandaardiseerde vragenlijst bij u afgenomen. Het is belangrijk dat u deze vragen naar waarheid beantwoordt. Naar aanleiding hiervan wordt beoordeeld of ergotherapie iets voor u kan betekenen of dat eerste verder overleg met uw behandelend arts zal plaatsvinden. Uw huisarts / specialist wordt, altijd in overleg met u, indien nodig geïnformeerd.

 Afspraken afzeggen

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden bij uw behandelend ergotherapeut. Afspraken die niet tijdig afgemeld worden kunnen niet bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Dit is een door de overheid genomen maatregel. Dit betekent dat u hiervoor zelf de nota ontvangt en zal moeten voldoen.

Het tarief is vastgesteld conform het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg. Hierbij wordt uitgegaan van het tarief zoals vastgesteld door uw verzekeraar en de voor u gereserveerde tijd.

 Privacy

Uw dossier wordt zorgvuldig bewaard en al uw gegevens blijven strikt geheim voor anderen.
Alleen uw ergotherapeut of de waarnemer kunnen bij deze gegevens (conform de AVG). Indien noodzakelijk, kan na uw toestemming,  uw ergotherapeut informatie verstrekken aan derden.

Klachtenregeling 

U mag er vanuit gaan dat de behandeling aan de huidige inzichten voldoet. Mocht u desondanks toch klachten hebben over de behandeling, behandelaar en/of organisatie, neemt u dan in eerste instantie contant op met uw behandelend ergotherapeut of praktijkhouder. Als u daarna nog steeds ontevreden bent, kunt u zich eventueel wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, p/a Nederlands Paramedisch Instituut, Postbus 18800, 3501 CV Utrecht. Tel 06-12956429 of e-mailadres: pieter.schilperoord@vvaa.nl

Contact 

Bij vragen en/of problemen kunt u contact opnemen met JIPA. Per mail via info@jipa.nl of telefonisch via 06-27615705.

 

 

 

We zijn opzoek naar een ergotherapeut voor de doelgroep volwassenen. Klik hier voor de vacature