Bent u verhinderd?
Laat dit ons dan 24 uur van te voren weten!

Vergoeding ergotherapie

Basisverzekering

Ergotherapie zit in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Per kalenderjaar wordt maximaal 10 uur vergoed. Wanneer er geen contract is tussen uw zorgverzekeraar en de behandelend ergotherapeut kan het voorkomen dat een deel van de behandeling vergoed wordt. Vraag dit na bij uw zorgverzekering en ergotherapeut.

Eigen risico

De ziektekostenverzekeraar hanteert voor de basisverzekering een eigen risico. De hoogte van het eigen risico kan u bij uw ziektekostenverzekeraar opvragen.

Aanvullende verzekering

Bent u aanvullend verzekerd, dan heeft u in sommige gevallen recht op meer dan 10 uur behandeling. Of dit voor uw aanvullende verzekering ook geldt, kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.
Bij het eerste contact is de verwijzing van de huisarts / specialist, identiteitskaart/ paspoort en/ of uw verzekeringspas nodig.

Directe toegankelijkheid

Bij een aantal zorgverzekeraars is de ergotherapie direct toegankelijk en heeft u geen verwijzing nodig. Voorafgaand aan een behandeling wordt een gestandaardiseerde vragenlijst bij u afgenomen. Het is belangrijk dat u deze vragen naar waarheid beantwoordt. Naar aanleiding hiervan wordt beoordeeld of ergotherapie iets voor u kan betekenen of dat eerste verder overleg met uw behandelend arts zal plaatsvinden. Uw huisarts / specialist wordt indien nodig geïnformeerd.

 Afspraken afzeggen

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden bij uw behandelend ergotherapeut. Afspraken die niet tijdig afgemeld worden kunnen niet bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Dit is een door de overheid genomen maatregel. Dit betekent dat u hiervoor zelf de nota ontvangt en zal moeten voldoen.

Het tarief is vastgesteld conform het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg. Hierbij wordt uitgegaan van het tarief zoals vastgesteld door uw verzekeraar en de voor u gereserveerde tijd.

 Privacy

Uw dossier wordt zorgvuldig bewaard en al uw gegevens blijven strikt geheim voor anderen.
Alleen uw ergotherapeut of de waarnemer kunnen bij deze gegevens (conform de AVG). Indien noodzakelijk, kan na toestemming van de verzekerde, uw ergotherapeut informatie verstrekken aan derden.