Ergotherapeutische behandeling na COVID-19

Inmiddels bereiken de eerste cliënten met COVID-19 de eerste lijn. De gevolgen van COVID-19 hebben veel consequenties voor het dagelijks handelen. Uit onderzoek is gebleken dat interprofessionele samenwerking voor de behandeling van COVID-19 patiënten essentieel is voor een optimaal herstel, ieder vanuit zijn eigen expertise. Daarom werken wij vanuit intensief samen met andere disciplines zoals de fysiotherapeuten. Hieronder leest u op welke gebieden wij de COVID-19 cliënten kunnen ondersteunen in hun herstel.

Longproblematiek en vermoeidheid                                                                                                              Een deel van de COVID-19 cliënten zal blijvende longschade overhouden. Ergotherapie traint een adequate ademhalingstechniek bij de uitvoer van belastende dagelijkse activiteiten en adviseert over ademhalingsondersteunende houdingen. Ook het optimaliseren van een balans tussen belasting-belastbaarheid is onderdeel van de behandeling. Mobiliteit kan bevorderd worden door inzet van ondersteunende hulpmiddelen of voorzieningen.

Cognitie                                                                                                                                                                       Cliënten kunnen cognitieve problemen zoals bijvoorbeeld verminderde aandacht of geheugen, ervaren ten gevolge van COVID-19 waarbij de ernst varieert. Milde cognitieve zijn weinig zichtbaar en worden daardoor vaak onderschat terwijl ze we de kwaliteit van leven, dagelijks handelen en de mogelijkheid om terug te keren naar werk, beïnvloeden. De ergotherapeut brengt cognitieve mogelijkheden en beperkingen in kaart en leert de cliënt de mogelijkheden bewust in te zetten bij complexe handelingen, zonodig met toepassing van compensatiestrategieën.

Handfunctie                                                                                                                                                              IC verworven spierzwakte is een van de meest in het oog springende gevolgen van critical illness. Krachtsverlies in de handen kan de zelfredzaamheid belemmeren. De ergotherapeut traint de handfunctie binnen (opbouw van) dagelijkse activiteiten en functietraining. Zo nodig adviseren wij ook hulpmiddelen ter ondersteuning van het handelen.

Werkhervatting                                                                                                                                                        Er kan een discrepantie zijn tussen de belastingeisen die het werk vraagt en de belastbaarheid van de cliënt. Uitvoeren van arbeid is belangrijk voor de financiële zekerheid van een cliënt, maar ook voor zelfwaardering, sociale binding en zingeving. Ergotherapeutische adviezen laten het werk aansluiten aan de belastbaarheid van de cliënt. Bijvoorbeeld door de taken gedoseerd op te bouwen of aan te passen. Daarnaast informeren wij de cliënt over wet- en regelgeving en ondersteunen wij bij de communicatie richting betrokken instanties als het UWV.

Mantelzorgers                                                                                                                                                          Ook voor hen kan de periode dat hun naaste ziek is geweest, een erg onzekere en stressvolle ervaring zijn. JIPA Ergotherapie ondersteunt hen door voorlichting te geven over COVID-19/PICS(-F) en herstelverwachting. Maar ook advies en training van vaardigheden voor de verzorging en begeleiding van de cliënt is van belang. Tot slot stimuleren en begeleiden we de mantelzorger in het behoud van balans tussen belasting en belastbaarheid, behoud van eigen activiteiten en voldoende ontspanning.

Mocht u vragen hebben over de ergotherapeutische behandeling na COVID-19, neem dan gerust contact met ons op.

 

We zijn opzoek naar een ergotherapeut voor de doelgroep volwassenen. Klik hier voor de vacature