Planmatig werken / Taak-werkhouding

Planmatig werken en taak- en werkhouding

Wat heb jij nodig om een taak die je gegeven is te volbrengen? Heb je aandacht nodig voor bv. het starten van een taak of  juist doorwerken? We kunnen jou vaardigheden aanleren om zelfstandig een taak te volbrengen thuis of op school.