Training Rots en Water

Rots en Water, een weerbaarheidstraining waarbij je weerbaar wordt door samen te werken, te bewegen en te reflecteren!

Wat is het?

Rots en Water is een psychofysieke sociale competentie training. Dit houdt in dat kinderen sociale en emotionele competenties leren door middel van bewegen, in combinatie met uitleg en informatie.

Dit gebeurt door het aanleren van sociale vaardigheden in groepjes samen met leeftijdgenoten. Er worden spelletjes gespeeld, fysieke oefeningen gedaan en echte situaties nagespeeld. Doordat we veel bewegen en spelen is de motivatie en betrokkenheid van kinderen vaak groot.

In elke les worden oefeningen en spelletjes regelmatig afgewisseld met momenten van psycho-educatie, zelfreflectie en kringgesprekken.  Daarnaast wordt er huiswerk meegegeven om het geleerde toe te passen in de alledaagse situaties.

Het leren hanteren van het Rots en Waterconcept geeft leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag.

Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren.

Kinderen leren om minder impulsief te handelen, beter na te denken over beslissingen die zij nemen en om op een andere manier te reageren. De weerbaarheid van de kinderen wordt vergroot.

Wat bereik je met de training:

  • Zelfbeheersing
  • Zelfreflectie
  • Zelfvertrouwen
  • Impulscontrole
  • Contact maken
  • Sterk staan
  • Voor jezelf opkomen
  • Grenzen stellen
  • Sociale vaardigheden

Voor wie?

Rots en Water is er voor elk kind! De weerbaarheidstrainingen kunnen op verschillende manieren gegeven worden, individueel of in groepen. Bij JIPA zal een groep starten met kinderen tussen de 8-14 jaar, maar kunnen kinderen ook individueel aangemeld worden.

Daarnaast kunnen de trainingen ook klassikaal op scholen opgestart worden, bijvoorbeeld voor de groepen 7 en 8, waarbij het erg waardevol kan zijn voor de overgang naar de brugklas.

Wanneer?

Vanaf 13 april start bij Jipa Ergotherapie een nieuwe groep voor kinderen tussen de 8 en 14 jaar.

Deze training vindt plaats op de donderdagmiddag van 16.00-17.00uur in Wijchen onder begeleiding van een gecertificeerd Rots en Water Trainer.

Een training duurt 10 weken, waarvan er bij 1 training de ouders aan mogen sluiten. In de schoolvakanties is er geen training.

Individuele trainingen kunnen direct opgestart worden.

Voor klassikale lessen op scholen wordt een start na de zomer geadviseerd ter bevordering van de groepsbinding. De startdatum is te bepalen in nader overleg.

 

Voor meer informatie neemt u contact op met Fleur Bennenbroek via het telefoonnummer: 06- 24980833 of emailadres: fbennenbroek@jipa.nl

 

 

We zijn opzoek naar een ergotherapeut voor de doelgroep volwassenen. Klik hier voor de vacature