Ergotherapie

Moeite met verplaatsen

Hebt u moeite om binnen of buitenshuis te komen waar u wilt dan bieden wij u hulp.

Dit gebeurt met adviezen of passende hulpmiddelen.

 

Reuma en artrose

Als jij je ondanks pijnlijke gewrichten en/of verminderde

kracht toch de voor jou belangrijke dingen wilt blijven doen!

Als je wilt weten hoe je je gewrichten het beste kunt beschermen.

Thuis blijven wonen

Wat is er nodig zodat u veilig en met plezier thuis kan blijven wonen.

U kunt de dingen blijven doen die u graag wilt.

Werkplekonderzoek

Hebt u klachten ten gevolge van uw werk dan kan de ergotherapeut een plan maken hoe deze klachten onder controle te krijgen.

Niet Aangeboren Hersenletsel

Als gevolg van niet aangeboren hersenletsel  kun je fysieke of cognitieve problemen ervaren bij dagelijkse activiteiten. JIPA biedt begeleiding bij het opnieuw leren uitvoeren en plannen van dagelijkse activiteiten. Dit gebeurt door training en het aanleren van compensatie strategieën.

 

 

 

Longklachten

Voor advies over het indelen van u dag/week met weinig energie, over een goede houding tijdens dagelijkse handelingen om energie te sparen en voor advies in hulpmiddelen en/of voorzieningen.

 

 

 

Problemen met dagelijkse handelingen

Ervaart u dat de taken die voorheen vanzelfsprekend waren nu u nu veel moeite kosten, dan kan de ergotherapeut wellicht een oplossing voor u vinden.

 

Dementie

Veel ouderen met dementie wonen thuis dankzij de hulp van mensen uit hun naaste omgeving. Dat gaat soms niet vanzelf. Bij ergotherapie leer je welke strategieën effectief zijn, hoe je de oudere met dementie instructies kunt geven en hoe je de (woon)omgeving het beste aan kunt passen.

 

 

 

(Chronische) Pijnbehandeling

Ondanks pijn toch de dingen kunnen blijven doen die voor jou belangrijk zijn? Een uitdaging die wij graag met je aangaan. Denk bv. aan het vinden van een balans in je belasting-belastbaarheid  en/of het vergaren van inzicht in uw werkmethode en gewoontepatronen en de wijze waarop u daar invloed op uit kunt oefenen.

 

 

 

 

 

Jipa maakt Uw dagelijkse handelingen mogelijk