Wat is een ergotherapeut?

Staat u weleens stil bij wat u allemaal doet op een dag?

Wij mensen zijn handelende wezens. Ons lichaam is in staat om de meest complexe handelingen uit te voeren. Hierdoor kunnen we in de basis voor ons zelf zorgen en het stelt ons in staat om uiting te geven aan dat wat we belangrijk vinden in het leven. Van jong tot oud. Een kind kleed zichzelf aan- en uit, speelt met vriendjes en vriendinnetjes en gaat naar school waar ze leert schrijven. Volwassenen hebben vaak als doel om hobby’s uit oefenen, te werken en/of te zorgen voor kinderen. En voor ouderen is het vaak belangrijk om zo lang mogelijk mobiel en onafhankelijk te blijven, veilig te wonen, contacten te kunnen onderhouden en hobby’s uit te oefenen.

Vaak zijn deze dingen heel vanzelfsprekend, maar soms niet (meer).

Ergotherapie is er voor de mensen voor wie dit niet (meer) vanzelfsprekend is.
Door uw mogelijkheden optimaal te benutten en te vergroten, dan wel door de omgeving aan te passen maken we belangrijke activiteiten voor u weer mogelijk. We onderzoeken of:

  • het trainen van lichaamsfunctie zinvol is; en/of
  • de activiteit op een andere wijze uitgevoerd kan worden waardoor het wel lukt; en/of
  • een hulpmiddel kan ondersteunen om de activiteit mogelijk/lichter te maken.