Wat is een ergotherapeut?

Wat is een ergotherapeut?

Misschien ervaar jij problemen in je dagelijkse activiteiten. En ben je doorverwezen naar een ergotherapeut. Maar wat is een ergotherapeut eigenlijk?

Praktische oplossingen

Een ergotherapeut is iemand die praktische oplossingen bedenkt voor mensen die zelf niet goed in staat zijn om dagelijkse handelingen uit te voeren. Bijvoorbeeld bij het wassen, aan- of uitkleden, naar school of werk gaan, boodschappen doen of eten koken. Ook bij huishoudelijke taken of het uitoefenen van een hobby kunnen mensen hinder ondervinden. Dit kan komen door een aangeboren beperking, maar ook door een beperking als gevolg van een ziekte of ongeval.

Hoe werken de therapeuten van JIPA Ergotherapie?

JIPA maakt alledaagse handelingen mogelijk. Het begint met de analyse van het handelingsprobleem. Daarna selecteren we oplossingsrichtingen. Hierbij kiezen we voor het trainen van lichaamsfuncties of vaardigheden. Een goed voorbeeld hiervan is de handfunctietraining. Dit is een training die we vaak geven. Wanneer trainen geen optie is, onderzoeken we of de activiteit op een andere manier is uit te voeren. Mogelijk vormen hulpmiddelen en voorzieningen een deel van de oplossing.

Wat doet een ergotherapeut?

De voornaamste taken van een ergotherapeut zijn:

  • de zelfstandigheid meer naar voren laten komen;
  • onderzoeken tegen welke belemmeringen iemand aanloopt;
  • praktische oplossingen bedenken;
  • mensen laten oefenen om handelingen zo goed mogelijk zelf uit te voeren (eventueel met behulp van een hulpmiddel);
  • inschakelen van andere (para)medici als dat voor de behandeling nuttig is.

JIPA kinderergotherapie

Kinderen hebben soms moeite met zichzelf aan- of uitkleden, veters strikken of om zelf te eten. Soms is ook het zelfstandig uitvoeren van taken op school moeilijk. Het kan zijn dat het kind niet goed weet hoe hij/zij een taak moet aanpakken. Ook kan het kind zich onzeker voelen over het eigen handelen of zijn er problemen bij de concentratie. Met JIPA kinderergotherapie lukt het je kind misschien wel om deze handelingen zelfstandig uit te voeren. Lees meer

Wat doet een ergotherapeut bij volwassenen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen naar JIPA Ergotherapie gaan. Met name ouderen hebben relatief meer kans op een ziekte of ongeval. Ze belanden daarom vaker in het ziekenhuis of bij de huisarts. Als je graag zo lang mogelijk zelfstandig activiteiten wilt kunnen doen, dan is JIPA Ergotherapie voor volwassenen een uitstekende keuze. Wij achterhalen wat jouw grootste wens is en observeren hoe je hierin wordt gehinderd. Dan gaan we samen met jou kijken hoe je de betreffende activiteit toch kunt uitvoeren. Misschien door de activiteit op een andere manier uit te voeren of met behulp van een hulpmiddel. Daarnaast werken we indien nodig samen met andere disciplines (onder andere fysiotherapie, logopedie, diëtist), om jou zo optimaal mogelijk te kunnen helpen.  Lees meer

JIPA Ergotherapie in jouw thuissituatie

Ervaar jij problemen in het uitvoeren van activiteiten in je thuissituatie? JIPA Ergotherapie onderzoekt samen met jou welke aanpassingen in je woning gerealiseerd kunnen worden. Het doel is om jou op een veilige wijze weer zelfstandig de activiteiten te laten uitvoeren. Denk hierbij aan een traplift, douchestoel, grote woningaanpassingen of bedbeugels. Door onze kennis en ervaring bieden wij de meeste adequate oplossing. Het inzetten van hulpmiddelen wordt gedaan nadat er onderzocht is of de activiteit na (woon)aanpassing weer mogelijk is.

Wij hopen dat we je vraag “Wat is een ergotherapeut” naar tevredenheid hebben beantwoord. Bel ons gerust en vraag wat wij voor jou kunnen betekenen!

We zijn opzoek naar een ergotherapeut voor de doelgroep volwassenen. Klik hier voor de vacature